EpilaDerm® enlig följande definition är ett system för professionell permanent hårborttagning!


Hittills finns det ingen lagstadgad definition av det vitt spridda begreppet "professionell permanent hårborttagning".
 
Vi definierar den professionella permanenta hårborttagningen som en hållbar förändring i hårets tillväxt över en tidsperiod med en långvarig hårfri hud och minskad håråterväxt med mindre hår
 
Professionell permanent hårborttagning uppnås med hjälp av en professionell epileringsmetod, som ändrar och/eller minskar grunden för hårtillväxt i hårsäcken i den anagena tillväxtfasen.

Tack vare de naturliga hårtillväxtcyklerna, krävs regelbunden användning av den professionella permanenta hårborttagningen under en viss period, för att påverka de befintliga hårstrån och hårstrån som befinner sig i sin anagena tillväxtfas.

Effekten eller den långvariga effekten av en sådan permanent hårborttagning beror främst på de olika individernas genetiska anlag och hormoner. Därför, blir antalet av behandlingar eller tiden under vilken håret reduceras eller tas bort i det behandlade området, inte det samma för alla personer.

På grund av de naturliga håråterväxtcyklerna är det inte på ett biologiskt sätt möjligt att uppnå en 100 procentig hårfri hud/behandling. Erfarenheten visar att med tiden brukar helt nya hår växa (t ex från så kallade sovande hårsäckar) och detta kräver ytterligare några efterbehandlingar med den professionella permanenta hårborttagningen
.
 
Det är därmed underförstått att en professionell permanent hårborttagning inte kan garantera ett säkert resultat av hårfri hud - speciellt om det menas att det behandlade området kommer att vara permanent fritt från hårstrån eller att håren aldrig kommer att växa ut igen!

 


Grafisk presentation av professionell permanent hårborttagning under tidsperioden.

Observera: Bilderna visar en förenklad modell av professionell permanent hårborttagning och lämnar inte någon garanti för övriga behandlingsresultat. Dessa beror på effektiviteten av den utförda epileringen och olika genetiska och hormonella anlag hos individen.

 

 

Copyright danlab ltd.